Books on Netherlands

Click here to compile your own catalogue by any combination of subject terms.
Displaying 51 to 100 (of 125 books) Page  1  2  3 
        
Röell, D R
De wereld van instinct - Niko Tinbergen en het ontstaan van de ethologie in Nederland 1920-1950.  £24.00 
Huisman, Frank
Santing, Catrien
Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900.  £24.00 
Lieburg, M J van
De Geschiednis van de Kindergeneeskunde in Nederland: Deel 1: De Periode tot 1700.  £36.00 
Posthumus, N W
Documenten betreffende de Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de 19de eeuw.  £68.00 
University of Amsterdam
Lijst van lopende tijdschriften aanwezig in de Universtieitsbibliotheek en Instituutsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam.  £40.00 
Visser, Jan
Prins Hendrik de Zeevaarder.  £22.00 
Rembrandt
Rembrandt, a special issue of Connaissance des Arts.  £16.00 
Van der Steur, J
Nederlandsche Monumenten Geschiedenis en Kunst in Beeld.  £10.00 
Kahr, Madlyn
Dutch Painting in the Seventeenth Century.  £12.00 
Li Ping, Sha
Sedimentological studies of the ebb-tidal deltas along the west Frisian Islands, the Netherlands.  £86.00 
Kapteyn, P J G
Gordon, Edward
Trooboff, P D
Siccama, J G
Acimovic, Ljubivoje
Corell, Hans
Contemporary International Law Issues: Sharing Pan-European and American Perspectives. Proceedings of the Joint Conference Held in The Hague, The Netherlands July 4-6, 1991.  £24.00 
Drijver, F W
Historie en Legende. Vervolg op Mozaiek.  £20.00 
Brion, Marcel
Vermeer, Johannes
Vermeer.  £6.00 
Stegmann, Carl
Latijnsche Grammatica voor Nederlansche Gymnasia Bewerkt. Zesde Druk. Eerste Stuk: Etymologie.  £10.00 
Gower, Ronald
The Figure Painters of Holland.  £10.00 
Arnould, Alain
Massing, Jean Michel
Splendours of Flanders. Late Medieval Art in Cambridge Collections.  £12.00 
Schludermann, Brigitte
A Quantitative Analysis of German / Dutch Language Mixture in the Berlin Songs mgf 922, the Gruuthuse-Songs, and the Hague MS 128 E 2. 3 volumes in slip-case.  £74.00 
King, Peter
Concordances of the Works of J. van den Vondel. Volumes 1 and 2. Maria Stuart of Gemartelde Majesteit (Treurspel) and Leeuwendalers (Lantspel)  £30.00 
Davies, Gerald
Frans Hals.  £16.00 
Jamot, Paul
Rubens.  £12.00 
Murris, R
La Hollande et les Hollandais au XVIIième et au XVIIIième Siècles Vus par les Français.  £28.00 
Netherlands Genetics Society
Genetics in the Netherlands. Address Book.  £12.00 
Enschede, Just
100% De Best Verzorgde Boeken 1998 The Best Dutch Book Designs.  £30.00 
Winkler, Johan
Friesche Naamlijst. (Onomasticon Frisicum)  £74.00 
Geyl, Pieter
The Revolt of the Netherlands 1555-1609.  £6.00 
Arndt, Karl
Altniederländische Malerei.  £8.00 
No Author Selected Paintings from the State Museum Kroller-Muller Situated in the National Park, De Hoge Veluwe, Otterlo, The Netherlands.  £14.00 
Prick van Wely, F P H
Kramers' Engelsch Woordenboek. Engelsch = Nederlandsch en Nederlandsch = Engelsch. Dertiende verbeterde Druk.  £22.00 
Catherwood, Christopher
Martyn Lloyd-Jones: Herinneringen aan mijn Grootvader.  £10.00 
Hollander, A N den
Nederzettingsvormen en -Problemen in de groote hongaarsche Laagvlakte. Een europeesch 'Frontier' Gebied.  £12.00 
Fries, Fritz Rudolf
Das Luftschiff: Biografische Nachlässe zu den Fantasien meines Grossvaters.  £10.00 
Pollmann, Jop
Tiggers, Piet
Nederlands Volkslied.  £24.00 
van Oostrom, F P
Arturistiek in artikelen: een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans: met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.  £24.00 
Boger, D
Bibelen eller den Hellige Skrift, indeholdende det Gamle og de Nye Testamentes.  £20.00 
Lyons, John
Noam Chomsky.  £10.00 
Paardekooper-Van Buuren, H
Gysseling, M
Moriaen: Op nieuw uitgegeven en geannoteerd door H Paardekooper-Van Buuren en M Gysseling.  £12.00 
Quak, Arend
Vermeyden, Paula
Jongen, Ludo
Achilles as Anti-Hero: A Thirteenth Century Dutch View of the Fall of Troy. (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol 40, 1994)  £16.00 
Besselaar, A T
Spoelstra, J
Het Concilie. Een Voorlopige Balans.  £6.00 
Bakker, R
Religieuze Bewegingen in Nederland. Feiten en Visies.  £12.00 
Ufford, Quarles van
Grenzen van Internationale Hulpverlening.  £26.00 
Lindgren, Agi
Das Utrechter Arzneibuch (Ms. 1355,16, Bibl. Rijksuniv. Utrecht)  £24.00 
Verwijs, E
Bloemlezing van Middelnederlandsche Dichters. Part 1, 2, 3, 4.  £36.00 
Schlusemann, Rita
Wackers, Paul
Die spätmittelalterliche Rezeption niederländischer Literatur im deutschen Sprachgebiet.  £36.00 
King, P K
Vincent, P F
European Context: Studies in the history and literature of the Netherlands presented to Theodoor Weevers.  £16.00 
Roemans, Rob
Assche, Hilda van
Karel Ende Elegast.  £8.00 
Mak, J J
Vier Excellente Cluchten.  £12.00 
Roemans, Rob
Assche, Hilda van
Beatrijs.  £10.00 
Danthine, Helene
Helinium. Revue consacrée à l'Archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Vol 18, 1978.  £12.00 
Danthine, Helene
Helinium. Revue consacrée à l'Archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Vol 6, 1966.  £12.00 
Koolmees, P A
Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875 - 1985.  £12.00 
Displaying 51 to 100 (of 125 books) Page  1  2  3